Διαστάσεις χαρτιών

Διαστάσεις χαρτιών

Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε τη διάσταση Α4, κυρίως από τα χαρτιά των εκτυπωτών. Κάποιοι μπορεί να γνωρίζουν και το Α3, αλλά μέχρι εκεί. Ποιες είναι όμως οι διαστάσεις των χαρτιών, όταν θέλουμε να τυπώσουμε ένα έντυπο;

Ενημερωτικά, υπάρχει το ISO 216, το οποίο κυκλοφόρησε το 1975 και βασίζεται στο Γερμανικό DIN 476 που υπάρχει από το 1922 και είναι εκείνο που προσδιορίζει τα στάνταρ μεγέθη των χαρτιών. Στο ISO 216 περιγράφονται δύο σειρές μεγεθών, η Σειρά Α και η Σειρά Β. Το 1985 κυκλοφόρησε το ISO 269, στο οποίο ορίζεται και η Σειρά C, για φακέλους.

Η βασική αρχή έγκειται στο ότι τα μεγέθη που προκύπτουν από το δίπλωμα ή το κόψιμο του χαρτιού στην μέση -πάντα το δίπλωμα ή το κόψιμο γίνεται στην μεγαλύτερη πλευρά- το νέο μέγεθος που προκύπτει να έχει την ίδια αναλογία. Έτσι παρατηρούμε ότι εάν διπλώσουμε μια κόλλα στα δύο, προκύπτουν 2 κόλλες του αμέσως επόμενου μεγέθους.

Στο www.iso.org περιγράφονται όλες οι διεθνείς διαστάσεις χαρτιών που ισχύουν στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Στους πίνακες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε όλες τις διαστάσεις των χαρτιών και των φακέλων.

Σειρά Α, διάσταση 61x86 cm

A4

Σειρά Β, διάσταση 70x100 cm

70x100 cm

Σειρά C, φάκελοι

φάκελοι

Αναλυτικά οι διαστάσεις των φακέλων

διαστάσεις φακέλων

Επόμενα άρθρα για ανάγνωση